ارتباط با ما

Awesome Image

فرشته پورشریعتی، در روزهای شنبه تا دوشنبه از ۱۰ صبح - ۶ عصر و در روز سه شنبه و چهارشنبه از ۱۰ صبح - ۷ عصر و در روز پنج شنبه ۹.۳۰ صبح - ۵ عصرو در روزهای جمعه و تعطیل رسمی ،تعطیل می باشد.

استفاده از خط یک مترو، ایستگاه قیطریه و سپس استفاده از تاکسی های بیرون مترو به سمت بلوار کریمی

خیر، لوکیشن ما خارج از محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش الودگی هوا است و همچنین دسترسی باز طریق اتوبان صدر و بلوار صبا به راحتی امکان پذیر است.